หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88จัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 (รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88) โดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 (รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88) โดยวิธีคัดเลือก

วันที่บันทึก : 27/03/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88การเข้าใช้ : 2361728 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558