หน้าหลัก / เรื่องรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สารสังเขป : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น

วันที่บันทึก : 21/01/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88การเข้าใช้ : 2365479 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558